Tüp Bebekte Aspirin Kullanımı - Tüp Bebek İstanbul | Prof. Dr. Kadir Savan Tüp Bebekte Aspirin Kullanımı
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Tüp Bebekte Aspirin Kullanımı

tüp bebekte aspirin kullanımı hamilelik şansını arttırır mı

Araştırmalar, bazı kadınlara fayda sağlayabileceğini gösteriyor, ancak hepsini değil.  Birçok kadın için, gebe kalma ve gebelik sırasında aspirin almak önerilmemektedir. Düşük yapma riskini artırabilir, bebeğinizin ağırlığını etkiler, doğumun başlamasını geciktirebilir ve kanama sorunlarına neden olabilir.

Bebek aspirin ‘yetişkin’ bir aspirin tabletinin daha düşük bir dozudur. Bir hap tipik olarak 75 ila 100 mg aspirin içerir (standart bir hap 300 mg’dir).  Ancak, düşük doz aspirin kullanmak, kalp krizi oranını inmeyi en aza indirgemekten çeşitli sağlık koşullarına yardımcı olabilir.

Esas olarak pre-eklampsi gelişme riski yüksek olan kadınların tüp bebekte aspirin kullanımı durumunu önermemektedir, preeklampsi, hayati tehlike yaratan sonuçlar doğuran plasental bir hastalıktır. Pre-eklampsi, 40 yaşından büyük, BMI 35 veya daha fazla veya ikiz bekliyorsanız daha olasıdır. Hamile kalmadan önce yüksek kan basıncınız olursa veya şiddetli diyabet gibi kronik bir sağlık durumunuz varsa, risk de artar.

Preeklampsi riski altındaki tüm gebe kadınlara 12 haftalık gebelik haftasından en az 36 hafta süreyle bir bebek aspirin hapı almaları tartışmalıdır. Bebek aspirininin trombosit aktivitesi üzerinde yararlı bir etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Belirli kan bozukluklarınız varsa, bebek aspirinin yardımcı olabileceğine dair daha fazla kanıt var. Hughes sendromlu (ayrıca antifosfolipid sendrom olarak da bilinir) kadınlar, düşük yapma riskini azaltmak için bebek aspirin ve Clexane gibi kan tinerlerini düzenli olarak verilir.

Bebek aspirini doğurganlık konusunda yardımcı olabilir mi?

 Çalışmalar kesin sonuç vermez. Ancak klinikler tarafından düşük, geçtiğimiz günlerde gebelik kaybı ya da implantasyon başarısızlığı geçirmiş bazı hastalara karşı artan bir aspirin yaklaşımı var. Tipik olarak, bebek aspirin, bir hasta uyarıcı ilaç almaya başladığında alınır. Ancak transfer gününden başlamak nadir değildir.

tüp bebekte aspirin kullanımı

Tüp bebek tedavisinde aspirin güvenli mi?

Bebek Aspirin tüp bebek tedavisi görürken Kadınlar için reçete edilebilir. Erken yapılan çalışmalar Bebek Aspirin kullanımının  yararı olduğunu ancak ne kadar etki edebileceğine dair araştırmaların sürdüğü unutulmamalıdır. Doktor önerisi dışında tüp bebek tedavisi sırasında aspirin alınmamalıdır.

  • Faydaları

Bebek Aspirini için ortak bir uygulama, tekrarlayan gebelik sorunları olan kadınlar için, gebelik kaybının nedenlerinden biri bağışıklık sistemindeki sorunları içerir; Özellikle de, fosfolipitler olarak adlandırılan damar duvarının bileşenleri için antikor geliştiren vücut ile ilgili sorunlar. Vücudun bu antikorları neden yarattığına dair henüz netlik yoktur, ancak plasentadaki vücudunuza zararlı küçük kan damarlarındaki kan akışını engelleyebilirler. Bebek aspirin, plasental kan damarlarını açık tutmaya yardım ederek bunun oluşmasını önleyebilir.

  • Riskler

Alınan tek bir aspirinin günlük olarak plasental kan akışını teşvik eden bileşime müdahale edilmesini önlerken vasküler sıkıştırıcı bileşiği bloke eder. Tek bir bebek aspirinin çalışması sırasında daha fazla alınmanın iyileştirilmiş sonuçlar anlamına gelmediğini, aksine ters şekilde çalıştığını ve her iki bileşeni de bloke ederek aşırı zarar verebileceğini bilmelisiniz.

Bebek Aspirin de kan trombositlerini bloke etme şansına sahiptir, bu trombosit kümeleri veya kan damarlarındaki kırıkları onarmak için çalışır, ancak şu ana kadar bilinmeyen nedenlerle aşırı pıhtılaşma oluşabilir ve plasental kan akışında azalma meydana gelebilir.

  • Tavsiyeler

Tekrarlayan gebelik kaybınızla karşı karşıya kaldıysanız, doktorunuz, plasentalardaki kan damarlarını açık tutmaya yardımcı olmak için, tüp bebek tedavisi siklüs sırasında günde iki kez heparin enjeksiyonlarını günde bir kez bebek aspirin ile birlikte kullanmanızı önerebilir. Birçok hekim, antifosfolipitler mevcut olduğunda, tüp bebek tedavisi uygulanan kadınlar için heparin’in aspirin ile birleşmesinden fayda gördüğünü önermektedir. Birkaç yeni araştırma, bu tedaviyle bir fayda bulamadı.

Teorik olarak, tüp bebek tedavisi de aspirin kullanımı, bir kadının implantasyon bölgesine kan akışını iyileştiren anti-inflamatuar, vazodilatör ve trombosit agregasyon inhibisyon özelliklerine dayanmaktadır. Kan akışı üzerindeki bu etkinin başarı oranlarını artıracağı varsayılmaktadır.

  • Son bulgular

Düşük doz aspirinin (IVA) adjuvan tedavisi olarak kullanımını araştıran klinik çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir. Çelişkili sonuçlar, yeterli güce sahip olmayan klinik araştırmaların heterojen karışımının sonucunda ortaya çıkmıştır. Birden fazla meta-analizden sonra bile, aspirinin tüp bebek tedavisi ile birlikte kullanılması gerekip gerekmeyeceğine ilişkin farklı tahmin tahminleri hesaplandı.

Çelişkili sonuçlar tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımı sorusunu cevapsız bırakmaktadır. Analiz için yeterli istatistiki güce sahip olmak için daha fazla araştırma gerekmektedir ve o zamana kadar veriler net değildir. Bu noktada, aspirinin tüp bebek tedavisi sonuçları üzerinde yararlı bir etkiye sahip olduğunu göstermek için yeterli veri yok.

Yumurtalık uyarımı rejimleri ve laboratuvar tekniklerindeki son gelişmelere rağmen, yardımcı üreme gebelik oranı nispeten düşük kalmaktadır. Potansiyel olarak implantasyon oranlarını artıracak yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Önerilen bir strateji, düşük doz aspirin kullanımı ile implantasyon sahasındaki kan akımının arttırılmasını içerir. In vitro fertilizasyon (TÜP BEBEK TEDAVİSİ) / intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) uygulanan kadınlarda düşük doz aspirinin gebelik olasılığına etkisi araştırmak için sistematik bir inceleme ve meta-analiz yaptık. Son 26 yılda yayınlanan raporları hedef alan bir elektronik literatür araştırması yapıldı. Meta analizde, aspirin ile plasebo karşılaştıran veya tüp bebek tedavisi / ICSI kadınlarında tedavi uygulanmayan sadece randomize kontrollü çalışmalar (RCT) dahil edildi. Gebelik ve canlı doğum (LB) oranları da dahil olmak üzere bir dizi sonuç araştırıldı. Biriktirilmiş rölatif risk (RR) ve% 95 güven aralığı (CI) rasgele etki modeli kullanılarak hesaplandı. Denemeler arası çalışma arası heterojenlik, Cochran’ın Q testi kullanılarak değerlendirildi. Literatür araştırmasından altı RCT belirlendi ve bunlardan altısı meta-analizde yer alan kriterleri karşılamıştır. Düşük doz aspirin alan hastalar ile plasebo alanlar veya tedavi almayan hastalar arasında embriyo transferi başına (ET) klinik gebelik (CP) oranı anlamlı olarak farklı değildi (RR 1.09,% 95 GA 0.92-1.29). Döngü başına CP, döngü başına CP ve LB oranı başına spontan abortus veya ektopik gebelik içeren diğer sonuçların hiçbirinin karşılaştırılan gruplar arasında anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Güncel kanıtlar temelinde, düşük doz aspirinin gebelik olasılığı üzerinde önemli bir olumlu etkisi yoktur ve bu nedenle, tüp bebek tedavisi / ICSI uygulanan kadınlar için rutin olarak tavsiye edilmemelidir.

Yorumlar

Bir yorum yazınız