Translokasyon ve Tüp Bebek Tedavisi - Tüp Bebek İstanbul | Prof. Dr. Kadir Savan Translokasyon ve Tüp Bebek Tedavisi
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Translokasyon ve Tüp Bebek Tedavisi

Translokasyon ve Tüp Bebek Tedavisi

Tekrarlayan düşük, ebeveyn kromozom anormallikleriyle, özellikle de dengeli karşılıklı ve translokasyonlar ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, in vitro fertilizasyon (İVF) implantasyon başarısızlığı olan çiftlerin, tekrarlayan düşük geçirenler gibi, gebelik sonuçlarını etkileyebilecek translokasyon prevalansının beklenenden yüksek olduğuna ilişkin hipotezi test etmektir. Translokasyon, doğrudan tüp bebek tedavisi ile ilişkilidir. Daha önce en az 10 embriyo nakledilen klinik gebelik olmadan transfer edilen hastalar, kromozom anomalileri için implantasyon başarısızlığının tarama araştırmalarının bir parçası olarak değerlendirildi. En az üç ardışık birinci trimestır düşükleri öyküsü olan tekrarlayan düşükler de test edildi.

Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan düşükler yaygın başarısızlık sebepleri içerisindedir. Sonuçlar, tedavi ve nüfus yenidoğan tarama programları için başvuran infertilite hastalarının raporlarıyla karşılaştırıldı. İmplantasyon başarısızlığı olan 13/514 birey (% 2.5) ve tekrarlayan düşük (% 4.7) olan 15/319 bireyde kromozom anomalileri genel olarak saptanmıştır. 7/514 bireyde (% 1,4) ve 7/219 çiftte (% 3,2) implantasyon başarısızlığı ile translokasyonlar bulundu (P <0.0005, infertil kontrollerle karşılaştırıldığında ve P <0.0001, taranmış yenidoğanlarla karşılaştırıldığında). Tekrarlayan düşükle birlikte 13/319 bireyde (% 4.1) ve 12/130 çiftte (% 9.2) translokasyonlar bulundu. Dengeli ebeveyn translokasyonları IVF implantasyon başarısızlığının patogenezinde rol oynayabilir. Genetik değerlendirme, bu hastaların tüp bebek tedavisi araştırmalarının bir parçası olarak düşünülmelidir.

Translokasyon çeşitleri

Tüp bebek yani, In-vitro fertilizasyon (IVF) infertilite tedavisinde devrim yaratmış olmasına rağmen, başarılı embriyolara ulaşılmadan kaliteli embriyoların çoklu transferi olan birçok çift vardır. Kromozom anomalileri, özellikle de translokasyonlar, defektif gametogenez ile tekrarlayan spontan düşük arasında çeşitli üreme yetmezliği şekillerinde rol oynadığı bilinmektedir. İnfertil hastalardaki kromozomal bozuklukların frekanslarını, erkek faktör infertilitesi, kromozomu hariç, popülasyon tarama çalışmalarında bulunanlardan daha yüksek olarak bildiren çeşitli gruplar olmasına rağmen İnfertilite kliniğine başvuran yeni hastalar için rutin olarak analiz yapılmamaktadır.

Kromozomal translokasyonlar genetik materyalin bir kromozomdan bir başkasına transferini içerir ve iki akrocentrik kromozomun kesme noktaları içeren iki Roottsonian olmayan homolog olmayan kromozomların parçalanmasını içeren karşılıklı olabilir. Yer değiştirmelerin önemi, mayoz bölünme modeliyle ilgilidir.

Miras kalıpları karmaşıktır ve ilgili kromozomlara ve yeniden düzenlemelerin büyüklüğüne bağlıdır. Preimplantasyon genetik tanısında Robertson ve karşılıklı translokasyonlar için yapılan gelişmeler ile birlikte tüp bebek yani IVF tedavisine sahip çiftlerde bu yapısal kromozom anomalilerinin saptanması büyük önem taşımaktadır.

Translokasyon tipi down sendromu

Bir translokasyon, bir kromozom yapısında anormal bir tiptir. İki ana yer değiştirme türü vardır: karşılıklı (Robertson olmayan olarak da bilinir) ve Robertsonca. Karşılıklı translokasyon daha yaygın bir tiplendir. Karşılıklı translokasyonda, iki ayrı kromozomun küçük bir kısmı birbirleriyle “takas” konumlarına sahiptir. Örneğin, 13 ve 21 numaralı kromozomlar arasındaki bir translokasyonda, kromozom 13’ün küçük bir parçası şu anda 21’nci kromozomda ve 21’inci kromozomun parçası ise 13’üncü kromozomda yer alıyor. Takas dengeli ise, genetik materyalin toplam miktarı Etkilenmez, yalnızca yer değiştirir. Dengesiz translokasyonda, kromozom materyali değişimi, ekstra veya eksik genlere neden olan eşitsizdir.

Translokasyon nedir

Karşılıklı (Robertsonca Olmayan) translokasyonlar

Karşılıklı translokasyonlar 600 yeni doğanın yaklaşık 1inde bulunur. Translokasyon dengelenirse, birey etkilenmez ve taşıyıcı olduğu söylenir. Dengeli karşılıklı yer değiştirmelerin taşıyıcıları, dengesiz embriyo oluşturma riskini artırır. Dengesiz kromozom translokasyonları düşüklere veya doğum kusurlu çocuklara yol açabilir.

Robertsonca translokasyonları

Bu translokasyon tipinde, iki kromozom esas olarak birleşerek daha büyük bir kromozom oluştururlar. Bu tür translokasyona sahip bir bireyin sadece 45 kromozomu vardır. Robertsonian translokasyonlar 1300 yenidoğanın yaklaşık 1’inde görülebilir. Robertson translokasyon taşıyıcıları kendilerinden etkilenmemekle birlikte, aynı zamanda dengesiz olan ve düşükler veya doğum kusurlarına neden olan embriyo oluşturma riski taşırlar.

Döllenme, translokasyonlu bir çiftte gerçekleştiğinde, birkaç olası sonuç ortaya çıkabilir:

  • Embriyo tamamen normal olabilir
  • Embriyo, dengeli bir miktarda kromozom maddesiyle sonuçlanabilir ve sonuç olarak, ana taşıyıcı problemin taşıyıcısı gibi sona erebilir
  • Embriyo, dengesiz bir miktar kromozomal madde ile sonuçlanabilir. Aneuploidyalar gibi bu embriyolar düşük düşer.

PGD ​​ile Translokasyonları Algılama

Bir eşin translokasyona sahip olduğu çiftler genellikle tekrar tekrar düşük yapma öyküsü ile başvururlar. Değerlendirme sırasında, her ortağın bir kromozom analizi translokasyon anormalliğini tanımladı.

Bu noktada, seçenekler doğal olarak düşünmek, bir bağışçı (yumurta veya taşıyıcı olan eşe bağlı olarak sperm kullanmak) veya PGD kullanmaya devam etmektir. PGD’yi denemek isterlerse, etkilenen ortağından kan alınır, böylece translokasyon karakterize edilebilir.

Tüm kromozomu tanıyan ve ona bağlanan özel flüoresan sondalar kullanılır. Örneğin, # 4 ve # 11 kromozomları arasında bir translokasyon, bu kromozomların her biri için tam kromozom probları gerektirir. Her bir sonda kolay tanımlama için farklı bir renge sahip olacaktı. IVF’den bir embriyo elde edildiğinde, kutup gövdesi veya blastomeri (veya bazen her ikisi de) embriyodan çıkarılır. Bu biyopsiye tabi tutulmuş hücreler, işlemin çalışması için belirli bir aşamada olmalı ve böylece laboratuara dönüştürülmelidir. Prob daha sonra uygulanır ve okunur. Normal bir kromozom tek bir renkte görünürdü. Yer değiştirmeli bir kromozom iki renk gösterecektir. Yan yana translokasyon

Bu şekilde, translokasyon bulunmayan embriyolar tespit edilebilir ve daha sonra gebeliğe teşebbüs etmek için kadına transfer için kullanılabilirler.

Bakteriyel translokasyon

Kromozomlar, hücrenin merkezinde bulunan çekirdek benzeri yapılardır. DNA’dan yapılmış genleri içerirler. Bu nedenle kalıtsal bilgiler kromozomlar üzerine yerleştirilmiştir. Normal insan hücreleri (embriyo, fetüs, bebek veya yetişkin) 46 kromozom içerir veya 23 çift. Her bir ebeveynden 23 kromozom alınır.

İlk 22 çift kromozom, erkekler ve kadınlar için aynıdır. En büyüklerinden en küçük olanı 1’den 22’ye kadar küçük etiketler. 23’üncü çift bizim cinsiyetimizi belirler. Bir dişi iki X kromozomuna sahipken, bir erkek bir X ve bir Y’ye sahiptir. Bu nedenle, kadın yumurtasında yalnızca çocuğuna bir X geçirebilir. Erkek adayın sperminde X veya Y’den geçer ve bu nedenle çocuğun cinsiyetini belirler. Ancak tüp bebek tedavisinde isteğe bağlı cinsiyet belirleme söz konusu değildir. Tüp bebek tedavisinde yalnızca cinsiyet geçişli hastalıklar söz konusu olduğunda belirlenebilir.

Bir translokasyon, kromozomların birbirine yapıştırıldığı veya farklı kromozomların parçaları değiştirildiği kromozom yapısındaki bir değişimi ifade eder. İlave veya eksik kromozom materyali yoksa ve kromozomdaki bozulma gen fonksiyonunu bozmazsa, translokasyona sahip bir bireye etkilenmez. İlave kromozom materyali yoksa, translokasyonun dengeli olduğu düşünülür. Eksik veya eksik materyal varsa translokasyon dengesizdir.

Dengeli translokasyonları olan bireylerin tipik olarak tıbbi sorunları yoktur, ancak bazılarının doğurganlık azalması gibi doğurganlık endişeleri vardır. Dengeli translokasyona ilişkin endişe, kişinin sağlıklı olmasına rağmen, o kişinin yumurta veya sperminin dengesiz bir kromozom yapısına sahip olabilmesi, bunun sonucunda embriyonun veya hamilelik dengesizliğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Dengesiz translokasyon varlığı, embriyonun implante edilmemesi, gebelik kaybı veya çocuğun zihinsel ve fiziksel problemlerle doğmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla, yer değiştirmiş bireyler, çok sayıda gebelik kayıpları yaşayabilir veya ölümcül olabilen fiziksel ve zihinsel problemlerden etkilenen bir çocuğa sahip olabilirler.

Karşılıklı Translokasyonlar

Yaklaşık 625 kişiden biri karşılıklı translokasyona sahiptir. Bu translokasyonlar herhangi bir kromozomu içerir. Karşılıklı, translokasyonu, kromozomların malzeme takas ettiği bir translokasyon olarak tanımlar. Kırmalar, kromozomların herhangi bir yerinde, parçaların birbirleri arasında değiştirilmesini sağlar.

Yaklaşık 900 kişiden biri Robertsonca translokasyona sahiptir. Bu translokasyonlar, 13, 14, 15, 21 veya 22 numaralı kromozomları içerir. Bu kromozomlar, temelde bir alt yarıdan yapılmış olması bakımından eşsiz bir yapıya sahiptir. Bu translokasyon, bu kromozomlardan ikisinin kaynaşmasından kaynaklanır ve böylece iki taban birbirine yapıştırılır.

Polar Organların Biyopsisi

Yer değiştiren kişi dişi olduğunda, kutup vücudunu analiz edebiliriz. Olgunlaşan yumurta döllenmeden sonra dejenere olan kutup cisimleri adı verilen iki küçük hücre üretir. Bu hücrelerin kromozom içeriği, yumurta kromozom içeriğini çıkarmamızı sağlar. Eğer biri kutup gövdesini test ederse, yumurta örtüsünde bir açıklık yapılır ve kutup gövdesi bir pipetle çıkarılır. Kutup vücudu yumurta kuluçka makinesine konurken analiz edilir. Polar cisimlerini analiz ederek, sadece anneden bilgi alırız. Döllenmeden sonra ortaya çıkabilecek kromozom anormallikleri, sperm yumurtayla buluştuğunda saptanmaz.

Blastomerlerin biyopsisi

Erkeklerde translokasyon olduğu zaman blastomerleri analiz ederiz ve bazı durumlarda kadının translokasyonu olduğunda. Blastomere, embriyo hücresidir. Blastomeri test etmek için, embriyonun 8-10 hücrelere sahip olduğu gelişme üçüncü gününde embriyonun kaplanmasında bir açılma yapılır. Bir blastomere bir pipet ile aspirasyon yoluyla çıkarılır. Hücre analiz edilirken embriyo inkübatöre yerleştirilir.Tüp bebek tedavisinde önemlidir.

Analiz

Bu teknik, mevcut kromozomları incelemek için analiz etmek istediğimiz kromozomlar için eşleşen probları, DNA parçalarını kullanır. Her prob farklı bir flüoresan boya ile etiketlenmiştir. Bu flüoresan problar biyopsi yapılan hücreye uygulanır ve kromozomlara tutturulur. Sondalar, kromozomun belirli alanlarına bağlanır veya tüm kromozomun renklendirilmesi için kullanılabilir. Floresan bir mikroskop altında, dengeli ve dengesiz kromozom yapısı bu hücrede tanımlanabilir. Genetikçi bu nedenle, dengesiz translokasyon ile normal hücreleri hücrelerden ayırt edebilir.

Hücrelerin test edilmesi, bir cam slayta yapıştırılması ve tekrar tekrar ısıtılması ve soğutulması nedeniyle onları yok eder. Bu nedenle, onları başka bir amaçla kullanamaz veya embriyona geri gönderemez. Slaytlar, ileride başvurmak üzere saklanır. Bu analiz, pa’ya ekstra bir rahatsızlık vermez

Yanlış teşhis

Translokasyon için PGD’nin doğruluğu yaklaşık% 95’tir. Bu, hata oranının% 5 olduğu anlamına gelir. Bu yanlış teşhis imkânı içinde yanlış negatif bir oran, yanlış pozitif bir oran, sonuç olasılığı ve mozaikleşme şansı var. Bir mozaiklik, farklı kromozom yapısına sahip hücrelere sahip olan embriyo olarak tanımlanır. Genellikle, embriyonun tüm hücreleri aynı döllenmiş yumurta kaynaklı oldukları için aynı kromozom oluşumuna sahiptir. Bununla birlikte, aynı embriyonun hücrelerinin farklı sayıda kromozomlara sahip olması mümkündür. Bu sebeple de tüp bebek tedavisinde PGD yöntemi oldukça avantajlıdır.

Normal kromozom içeriğine sahip bir hücrenin analizinde, ancak başka bir hücrenin fazladan bir kromozomu varsa, yanlışlıkla embriyonun kromozomal olarak normal olduğuna karar verilebilir. Yanlış teşhis olasılığı ve test etmediğimiz diğer kromozom koşullarının varlığı nedeniyle, koryonik püstüler örnekleme veya amniyosentez yoluyla prenatal testi önerilebilir.

Yorumlar

Bir yorum yazınız