Azospermi Tedavisi Mümkün mü? - Tüp Bebek İstanbul | Prof. Dr. Kadir Savan Azospermi Tedavisi Mümkün mü?
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Azospermi Tedavisi Mümkün mü?

azospermi tedavisi var mı

Ejakülatta, sıfır sperm sayımında olduğu gibi sperm eksikliği olması azospermi olarak ifade edilir. İnfertil erkeklerin% 15’inde görülür. Böyle bir durumda, iki durumdan biri veya her ikisi de mevcut olabilir:

 1. A) Sperm üretiminde bir sorun,
 2. B) Sperm üretimi normal olmasına rağmen ejaküle ulaşamayacak bir tıkanıklık,

Sorunun kaynağına göre azospermi tedavisi sağlanabilmektedir.

Azoospermi ile karşı karşıya geldiğinde cevaplanması gereken asıl soru, sorunun sperm üretiminde mi yoksa sperm çıkışında mı olduğudur. Yani, testisler sperm üretmiyor mu yoksa sperm üretiyorlar mı, ancak ejakülatta teslim edemiyorlar mı? İlk değerlendirmenin amacı, bu iki alternatifi birbirinden ayırmaktır. Testisler sperm yapıyor fakat hiçbiri dışarı çıkamıyorsa, sperm normal akıştaki spermi geri yükleyerek ya da spermden kaçarak başka bir mekanizma tarafından alınmalıdır. Testisler sperm üretmiyor ise o zaman sorunun tersine çevrilebileceğini araştırmamız gerekir. Sorun tersine çevrilmese bile, azospermi tedavisi kapsamında bu sorun sonucu çocuk sahibi olunması sağlanabilir.

azospermi tedavisi

Azospermi nedenleri nelerdir?

Üretim Problemleri

Sperm üretim eksikliğinin üç önemli nedeni hormonal problemler, “testiküler yetmezlik” ve varikoseldir.

Hormonal Sorunlar:

Testislerin sperm yapmak için uyarılacak hipofiz hormonlarına ihtiyacı var. Bunlar yoksa veya ciddi derecede azalırsa, testisler azami derecede sperm üretmez. Önemlisi, ağız yoluyla veya vücut geliştirme için enjeksiyon yoluyla androjenler (steroidler) alan erkekler, sperm üretimi için hormon üretimini durdurdu.

Testiküler Başarısızlık:

Genellikle yeterli sayıda olgun sperm yapmak için testisin (seminiferöz epitel) bir kısmını üreten spermlerin yetersizliğine atıfta bulunur. Bu başarısızlık, çeşitli nedenlerle sperm üretiminin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Testikül, sperm haline gelmek için bölünmüş hücrelere tamamen sahip olamayabilir (buna “Sertoli hücre-yalnızca sendrom” denir) veya spermlerin gelişimlerini tamamlayamamaları (bu bir “olgunlaşma tutuklaması” olarak adlandırılır) olabilir. Bu durum, taranması gereken genetik anormalliklerden kaynaklanabilir.

Varikosel:

Bir varikosel, skrotumda genişleyen damarlardır (aynen bir bireyin bacaklarında verikose damarı olabilir gibi). Bu damarlar kan ile açılmadığından genişlerler. Bu dilate damarlar, sperm üretimini olumsuz etkileyen skrotumda ekstra kan alınmasına izin verir. Bu durum, küçük dış hasta ameliyatıyla düzeltilebilir.

Sperm Dağıtım Sorunları – Duktal Varlık veya Blokaj

Sperm doğum komplikasyonları genellikle duktal sistemin sperm taşıdığı veya boşalma ile ilgili bir sorundan kaynaklanır. Sperm taşıma kanalları eksik veya engellenmiş olabilir. Böylece hasta iki taraflı (iki taraflı) doğuştan vaz deferens yokluğuna sahip olabilir. Ya da epididim (testisleri boşaltan narin boru yapısı) seviyesinde veya daha kaslı vas deferenslerde daha yüksekte engelleyebilir. Fıtık ya da hidrosel onarımlarında mekanik olarak tıkanmış olabilir.

Spermler seminal veziküller olarak adlandırılan keselerde saklanır ve daha sonra erkeklerin işemek ve boşaltmak için kullanılan tüpteki üretrana çöker. Seminal veziküllerden üretrana ulaşmak için sperm ejekülatuar kanallardan geçmelidir. Bunların her iki tarafı bloke edilirse, sperm geçemez. Son olarak, boşalma ile ilgili sorunlar olabilir. Bir erkek boşalmadan önce, önce sperm üretra içine yatırılmalıdır. Bu işleme emisyon denir. Bunun olmasını önleyen cerrahi, diyabet veya omurilik hasarından nörolojik hasar meydana gelebilir. Ayrıca, sperm penisin ucundan itilmek için mesaneye giriş kapatılmalıdır. Kapanmazsa, sperm mesaneye itilir ve daha sonra hasta idrar yaparken yıkanır.

azosperminin tedavisi var mı

Azospermi tedavisi var mı?

Ejakülatta sperm bulunamazsa, reprodüktif bölgede tıkanıklık ya da tıkanıklık var ya da sperm ejaküle girmek için yeterli seviyelerde yapılmıyor. Bir tıkanıklık, önceden enfeksiyon, ameliyat, prostatik kistler, vas deferens’in (CAVD) yaralanması veya konjenital yokluğundan kaynaklanabilir. Uygun tedavi olan çiftin çocuk sahibi olması sağlanabilir.

Nasıl yapılır;

Birincisi, azoosperminin nedenlerini tanımlamaya yardımcı olmak için ofiste tıbbi problemlerin, maruz kalmaların, geçmiş cerrahinin, ilaçların ve aile öyküsünün kapsamlı bir incelemesi yapılmaktadır. Daha sonra, kısa, iyi performans gösteren fizik muayene yapılır. Üçüncü olarak, testosteron ve follikül uyarıcı hormonu (FSH) içeren kan testleri yapılır. Dördüncü olarak, iki semen örneği gereklidir. Her numune ile standart bir semen analizi yapılır. Hiçbir sperm bulunamazsa, meni örneği, numunenin tüpün altına az sayıdaki sperm konsantre edilmesi için bir santrifüjde “döndürülmüş” olduğu ek bir değerlendirmeye tabi tutulur. Pellet analizinde 10 sperm veya hatta 1 sperm varsa, üreme sistemi obstrüksiyonu gibi durumlar göz ardı edilebilir.

Yine, pellet analizinde az sayıdaki sperm bulma değeri çok önemlidir çünkü:

1) tam tıkanmanın mümkün olmadığı anlamına gelir ve

2) Bu, erkeklerin sperm üretimini sağlamasına ve homeopatik ilaçların sperm üretimini eşik seviyesinin üstünde teşvik etmesi ve arttırması gerektiği anlamına gelir.

Mümkünse, azoospermi oluşturan özel durumun tedavisi süreci tersine döndürebilir ve sperm üretimine neden olabilir. Bu sayede azospermi tedavisi sağlanmış olur.

azospermi tedavisi mümkün mü

Azospermi Teşhisi

Bu tanı ile ilgili önemli bir nokta, boşalma bölgesinde hiçbir sperm bulunmamasına rağmen, testiste yapılan tüm sperm aslında ejakülata girmediği için, testisde sıklıkla kullanılabilen bir sperm bulunur. Sperm üretimiyle “eşik” bir etki vardır, böylece sperm üretimi testiste yeterince yüksekse, o zaman sperm ejaküle “dökülür”. Bununla birlikte, kritik seviyedeki sperm üretimi karşılanmazsa, testiste ejaküle uymayan olgunlaşmış sperm olabilir. Dolayısıyla ejakülte sperm yoksa, testiste sperm üretimi olmadığı anlamına gelmez.

Azospermi oluşumuna neden olan koşullar

 • Primer testis arızası Klinefelter sendromu
 • Y kromozomu mikrodelesyonları
 • Anormal kromozomlara (karyotip) bağlı genetik infertilite
 • Açıklanamayan genetik kısırlık
 • Sekonder testis arızası Kallman Sendromu
 • Açıklanamayan gonadotropin eksikliği
 • Hipotalamik / pituiter tümör
 • Hiperprolaktinemi
 • Kanser tedavisi (kemoterapi, radyasyon, ameliyat)
 • Varikosel etkisi
 • Hipofiz supresyonu İlaca bağlı (anabolik steroidler, alkol, glukokortikoidler)
 • Testosteron takviyeleri
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Şiddetli hastalık (kanser, böbrek veya karaciğer yetmezliği)
 • Şeker hastalığı
 • Orak hücre anemisi
 • Hemakromatoz
 • Sperm otoimmünitesi
 • Pestisit / toksine maruz kalma (sıcak küvetler ve banyolar dahil)
 • Doğumda yükselen testisler
 • Obstrüksiyon Doğumsal vaz deferens yokluğu (CAVD)
 • İğne kanal tıkanıklığı
 • Epididimit
 • Skrotal travma veya cerrahi
 • Genç sendrom
 • Vazektomi

Yorumlar

Bir yorum yazınız